Projekt współfinansowany ze środków: Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”. Tytuł operacji: „Modernizacja i wyposażenie sklepu spożywczo-przemysłowego w tym utworzenie stoiska produktów tradycyjnych i lokalnych”.

Hana online - sklep spożywczo przemysłowy z dowozem do domu

Zakupy online z dowozem do domu

Sklep spożywczo – przemysłowy

Zamów online – kliknij